Na czym polega Oferta Oszczędzaj światłem ?

W ramach Oferty – Klient podpisuje umowę sprzedaży na energię elektryczną, dla której dokonuje wyboru pakietu źródeł oświetlenia LED Philips. Ilość i rodzaj zamówionych źródeł oświetlenia określa Klient; zgodnie z limitem punktów przyznanych dla danego Wariantu Oferty.

Czy mogę przystąpić do Oferty w ramach umowy kompleksowej ?

Tak – jeśli moim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja, Ofertę mogę świadczyć w ramach umowy kompleksowej.

Czy w ramach Oferty mogę zamówić kilka pakietów źródeł oświetlenia dla jednego adresu (punktu poboru energii) ?

Klient może zamówić dla jednego adresu ( punktu poboru energii) jeden pakiet źródeł oświetlenia mieszcząc się w limicie punktów dla danej Oferty.

Gdzie mogę złożyć zamówienie na Ofertę Oszczędzaj światłem ?

Zamówienie można złożyć samodzielnie na stronie http://oszczedzajswiatlem.pl/

Czy źródła światła mogę odebrać osobiście w placówce BOK PGE ?

Nie. Odbiór oraz dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres korespondencyjny.

Czy za przesyłkę kurierską ponoszę opłaty ?

Nie. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów przesyłki kurierskiej.

Kiedy jest dostarczona przesyłka kurierska ze źródłami światła?

Dla Klientów Indywidualnych

Termin dostarczenia przesyłki kurierskiej uzależniony jest od sposobu podpisania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Jeśli umowa zostanie podpisana w BOK PGE i Klient dokona wyboru rodzaju źródeł oświetlenia to wówczas szacowany średni czas wysyłki do Klienta wynosi 72h. Jeżeli umowa zostanie podpisana przez Klienta zdalnie (korespondencyjnie) i Klient dokona wyboru rodzaju źródeł oświetlenia, to wysyłka kurierska nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania i odesłania do Klienta umowy.

Dla Małych Firm

Jeśli umowa zostanie podpisana w BOK PGE i Klient dokona wyboru rodzaju źródeł oświetlenia to wówczas szacowany średni czas wysyłki do Klienta wynosi 72h.

Co w przypadku jeśli otrzymam niesprawną żarówkę ?

Jeśli Klient otrzyma niesprawną żarówkę, zgłasza reklamacje dzwoniąc na infolinię Philips 00800 7445 4775. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do Klienta zostanie wykonana ponowna wysyłka źródła oświetlenia.

Co w sytuacji, gdy będę chciał reklamować żarówkę?

Firma Philips Lighting Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą dostępnych źródeł światła LED w ramach Oferty PGE Obrót SA. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące wad i niesprawności produktów oświetleniowych należy kierować dzwoniąc na infolinie Philips Lighting Sp. z o.o.: 00800 7445 4775